Lange tijd werkte ik als orthopedagoog en organisatiepsycholoog in de jeugdzorg, vanaf 1997 als zzp-er. Dat deed ik met grote voldoening, wat ik vind het hard nodig dat jeugdigen en hun gezinnen tijdig goede hulp krijgen.

Stilletjes aan begon het verlangen naar het maken van kunst steeds sterker aan mij te knagen. Toen ik in 2010 een tijdje de gelegenheid nam om kunstwerken te maken, was de geest uit de fles. Vanaf die tijd probeerde ik werken en kunst maken te combineren, maar dat lukte niet erg want werk ging altijd voor.

Het verlangen naar het maken van kunst, of beter gezegd het maken van creatieve objecten, werd zo sterk dat ik in 2014 stopte met werken als zzp-er en me volledig op de kunsten stortte.

Toch blijf ik, naast het maken van kunst, behoefte houden aan maatschappelijke actie, zoals meedoen met Stadsdorp Nieuwmarkt. Soms komt er een heel ander onderwerp voorbij. Zo rondde ik onlangs een boek af over mensen die langdurig leven met ongeneeslijke kanker. Ik schreef het samen met mijn vriendin Margot Scholte, die zelf al bijna zeven jaar ongeneeslijk ziek is. Het boek heet “Evenwichtskunstenaars” en komt uit in september 2019 (Coutinho). Het onderwerp blijft me bezighouden en ik weet nog niet op welke wijze het in mijn kunst terecht zal komen.

stempel-28